Τί είναι το Zero Waste

Η απλή απάντηση: Το να μην στέλνουμε τίποτα σε χωματερές.

Οι πέντε αρχές του Zero Waste είναι:  Rethink, Reduce, Reuse, Recycle, Rot, δηλαδή:

Σκεφτόμαστε πριν αγοράσουμε, μειώνουμε ό,τι χρειαζόμαστε, επαναχρησιμοποιούμε όσα περισσότερα μπορούμε, στέλνουμε ελάχιστα προς ανακύκλωση και κομποστοποιούμε όλα τα υπόλοιπα.